Building Technics

​​​​Vanaf ontwerp, via uitvoering tot het onderhoud, kan ISB Building Technics, in eigen beheer of in supervisie en coördinatie met preferentiële partners totaaloplossingen aanbieden voor gebouwentechnieken :

HVAC (Heating, Ventilation & Airconditioning):

  • Luchtbehandelingsinstallaties en ventilatie
  • Airconditioning (adiabatische koeling, directe expansie, ijswaterinstallaties, …)
  • Verwarmingsinstallaties (gas, stookolie, elektrisch)
  • Stoominstallaties
  • Parkingventilatie, ontrokings- en brandbeveiligingsinstallaties
  • Alternatieve duurzame energiebronnen

Regeltechniek

  • Automatische regeling en elektrotechniek
  • Immotica - Gebouwenbeheerinstallaties
  • KNX installaties
  • Bekabeling, kabelwerken en brandwerende dichtingen

Sanitair

  • Afvoerinstallaties
  • Watertoevoerinstallaties
  • Waterbehandelingsinstallaties
  • Waterverdelingsinstallaties
  • Persluchtinstallaties
  • Appendages en sanitaire toestellen
  • Brandwaterinstallaties
  • Poederblussers en brandveiligheidsinrichtingen
  • Sprinkler

Elektriciteit

  • Middenspanning
  • Laagspanning
  • Zwakstroominstallaties
  • Noodstroominstallaties (generatoren, no-break installaties)
  • Bekabeling, kabelwerken en brandwerende dichtingen
  • Verlichting en noodverlichting
  • Bedieningstoestellen en eindunits
  • Universele bekabelingsystemen
  • Brandbewakingsinstallaties
  • Multimedia
  • Duurzame stroombronnen (WKK, cogeneratie, zonnepanelen, …)
 • CopyrightLabel